:::: MENU ::::

INS Kolomý – n14 – Dům Lanškroun č.p. 388 a garáž

Dům Lanškroun – Žichlínské předměstí č.p. 388  a garáž –  LV 1149 (KSOL 16 INS 8254/2016) – n14

Insolvenční správce Mgr. Petr Fišer, IČO:49477528, se sídlem Obeciny I 3417, Zlín, PSČ  760 01 , v insolvenčním řízení dlužníka Romana Kolomého, sp. zn. KSOL 16 INS 8254/2016 vedeného u Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci informuje, že budou nabízeny k prodeji tyto nemovité věci:

Dům Lanškroun – Žichlínské předměstí č.p. 388  a garáž –  LV 1149:

pozemek parcela St. 919 jehož součástí je stavba Žichlínské předměstí č.p. 388 rod.dům a St. 3465 jehož součástí je stavba bez čp./če. garáž a č. 418/2 a č. 420/5 a č. 1940/1 a č. 1940/2. Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. Katastrální území: Lanškroun.

Bližší informace budou poskytnuty v kanceláři, popř. na e-mailu: insolvence@advokatfiser.cz a tel. čísle: +420 571 152 476.

Insolvenční správce si vyhrazuje neakceptovat žádnou z došlých nabídek.


Nelze vkládat komentáře.