:::: MENU ::::

INS Kolomý – n4 – Dům Bohuňovice č.p. 53

Dům Bohuňovice č.p. 53 (KSOL 16 INS 8254/2016) – n4

Insolvenční správce Mgr. Petr Fišer, IČO:49477528, se sídlem Obeciny I 3417, Zlín, PSČ  760 01 , v insolvenčním řízení dlužníka Romana Kolomého, sp. zn. KSOL 16 INS 8254/2016 vedeného u Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci informuje, že budou nabízeny k prodeji tyto nemovité věci:

dům Bohuňovice LV 913:

pozemky parcela č. St. 88 jehož součástí je stavba Bohuňovice č.p. 53 rod.dům a č. 233/7. Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc. Katastrální území: Bohuňovice

Bližší informace budou poskytnuty v kanceláři, popř. na e-mailu: insolvence@advokatfiser.cz a tel. čísle: +420 571 152 476.

Insolvenční správce si vyhrazuje neakceptovat žádnou z došlých nabídek.

Kolomy_Bohunovice_n4


Nelze vkládat komentáře.