:::: MENU ::::

Advokacie

Naše kancelář působí ve Zlíně již od roku 2005. Zabýváme se především občanským,obchodním, trestním, insolvenčním a správním právem a vymáháním pohledávek.
Nabízíme rovněž služby v oblasti práva průmyslového vlastnictví a ochranných známek.

Nabídka služeb:

  • sepisování občanskoprávních smluv – kupních, darovacích a dalších, odborná pomoc v oblasti darovacích daní, daní z převodu nemovitostí
  • právní pomoc v oblasti obchodních závazkových vztahů, náhrad škod, bezdůvodného obohacení, sousedských sporů
  • manželské majetkové právo, problematika společného jmění manželů, pomoc v případech hrozící exekuce nebo výkonu rozhodnutí na majetek jednoho z manželů
  • právní pomoc v případech porušování povinností ze závazkových vztahů, sepisování žalob, návrhů na vydání platebních rozkazů a návrhů na nařízení exekuce na majetek povinného
  • korporátní právo – zakládání obchodních společností a družstev, problematika účasti na orgánech obchodních společností a družstev, právní pomoc v oblasti dividend, tantiém, akcií a jiných cenných papírů
  • právní pomoc v oblasti směnečného a šekového práva
  • sepisování ústavních stížností, stížností k Evropskému soudu pro lidská práva, žalob k Evropskému soudnímu dvoru
  • právní zastupování před civilními, správními i trestními soudy
  • vymáhání pohledávek
  • advokátní úschovy

 

Informace o řešení sporů mezi advokátem a klientem:

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.