:::: MENU ::::

Cena služeb

Odměna je vždy přiměřená nárokům klienta a vždy stanovena vzájemnou dohodou, která předchází počátku poskytování právních služeb. V zásadě se odvíjí od náročnosti právní služby, a to jak z hlediska časového, tak odborného. Klient a advokát si tedy před zahájením poskytování právních služeb sjednají jednu z těchto variant odměny:

  1. Smluvní odměna – odvíjí se od náročnosti právní služby, a to jak z hlediska časového, tak odborného. Při jejím určení se též přihlíží k hodnotě projednávané věci.
  2. Odměna za poskytování právních služeb v souladu s advokátním tarifem (dle vyhlášky č. 177/1996 Sb.) s ohledem na povahu klientem požadované pomoci.
  3. SUCCESS FEE – odměna podle výsledku věci.
  4. Paušál – dohodnutá měsíční paušální odměna pro dlouhodobé zastupování, která je závislá na rozsahu právních služeb. Je účtován skutečný čas poskytování služby. Hodiny nad rámec paušální odměny jsou účtovány zvýhodněnou hodinovou sazbou dle dohodnutého paušálu.

Jsme plátci DPH.

Pokud máte dotaz ohledně ceny za advokátní služby, kontaktujte naši kancelář.