:::: MENU ::::

Insolvence

Mgr. Petr Fišer je od r. 2005 správcem konkurzní podstaty a od r. 2011 insolvenčním správcem.

Kancelář poskytuje odborné poradenství firmám i občanům v hrozícím úpadku, poskytuje rovněž služby v oblasti vymáhání pohledávek a vykonává dohled nad insolvenčními řízeními z titulu insolvenčního správce.

Spolupracujeme s dalšími kancelářemi insolvenčními, dražebními, realitními, s exekutory, účetními a daňovými poradci.

Nabídka služeb:

  • výkon funkce insolvenčního správce
  • zpracování návrhu na zahájení insolvenčního řízení (oddlužení, společné oddlužení manželů, konkurz)
  • zastupování věřitelů při insolvenčním řízení – sepis přihlášek, žalob a dalších listin
  • zastupování v soudních řízeních a orgánech při insolvenčním řízení
  • monitoring dlužníků v insolvenčním rejstříku
  • ekonomický rozbor vhodnosti řešení situace podnikatelských subjektů insolvencí
  • výkon funkce likvidátora, příp. poradenství
  • poradenská a přednášková činnost v oblasti insolvencí

Mail: insolvence@advokatfiser.cz