:::: MENU ::::

INS Kolomý – n13 – Pozemky Šternberk LV 254

Pozemky parcela č. 1058 a č. 1224 (vodní nádrž) –  LV 254 (KSOL 16 INS 8254/2016) – n13

Insolvenční správce Mgr. Petr Fišer, IČO:49477528, se sídlem Obeciny I 3417, Zlín, PSČ  760 01 , v insolvenčním řízení dlužníka Romana Kolomého, sp. zn. KSOL 16 INS 8254/2016 vedeného u Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci informuje, že budou nabízeny k prodeji tyto nemovité věci:

Pozemky parcela č. 1058 a č. 1224 (vodní nádrž) –  LV 254:

pozemky parcela č. 1058 a č. 1224 vodní nádrž. Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc. Katastrální území: Dalov.

Bližší informace budou poskytnuty v kanceláři, popř. na e-mailu: insolvence@advokatfiser.cz a tel. čísle: +420 571 152 476.

Insolvenční správce si vyhrazuje neakceptovat žádnou z došlých nabídek.


Nelze vkládat komentáře.