:::: MENU ::::

INS Kolomý – n15 – Dům Rudoltice č.p.255

Dům Rudoltice č.p. 255 s pozemky  –  LV 39 (KSOL 16 INS 8254/2016) – n15

Insolvenční správce Mgr. Petr Fišer, IČO:49477528, se sídlem Obeciny I 3417, Zlín, PSČ  760 01 , v insolvenčním řízení dlužníka Romana Kolomého, sp. zn. KSOL 16 INS 8254/2016 vedeného u Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci informuje, že budou nabízeny k prodeji tyto nemovité věci:

Dům Rudoltice č.p. 255 s pozemky  –  LV 39:

pozemky parcela č. St. 179/1 jehož součástí je stavba Rudoltice č.p. 225 rod. dům a č. 607/3 a č. 607/4 a č. 608/1 a č. 1958/3 a č. 1958/5 a č. 1965/3 a č. 4332. Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. Katastrální území: Rudoltice u Lanškrouna.

Bližší informace budou poskytnuty v kanceláři, popř. na e-mailu: insolvence@advokatfiser.cz a tel. čísle: +420 571 152 476.

Insolvenční správce si vyhrazuje neakceptovat žádnou z došlých nabídek.


Nelze vkládat komentáře.