:::: MENU ::::

INS Kolomý – n6 – Dům Horka nad Moravou č.p. 278

Dům Horka nad Moravou – Berkova 278/8 (KSOL 16 INS 8254/2016) – n6

Insolvenční správce Mgr. Petr Fišer, IČO:49477528, se sídlem Obeciny I 3417, Zlín, PSČ  760 01 , v insolvenčním řízení dlužníka Romana Kolomého, sp. zn. KSOL 16 INS 8254/2016 vedeného u Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci informuje, že budou nabízeny k prodeji tyto nemovité věci:

Dům Horka nad Moravou – Berkova 278/8 – LV 586:

pozemek parcela č. 471 jehož součástí je stavba Horka nad Moravou č.p. 278 a parcela č. 472.   Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc. Katastrální území: Horka nad Moravou

Bližší informace budou poskytnuty v kanceláři, popř. na e-mailu: insolvence@advokatfiser.cz a tel. čísle: +420 571 152 476.

Insolvenční správce si vyhrazuje neakceptovat žádnou z došlých nabídek.

Kolomy_Horka_n6


Nelze vkládat komentáře.