:::: MENU ::::

Prodej nemovitostí Vsetín, Vsetín Lázky, Halenkov

INS sp. zn.  KSOS 22 INS 5168/2017 – prodej nemovitostí (Vsetín, Vsetín Lázky, Halenkov)

V rámci výše uvedeného insolvenčního řízení  jsou nabízeny tyto nemovité věci:

  •  Pozemek p.č. 11178/12 jehož součástí je stavba RD čp. 506, jiná stavba bez
    čp/če na p.č. 11185/2 + pozemky na LV 4080 – k.ú. Vsetín.
  • Pozemky p.č. 11178/14 a p.č. 11180/2 na LV 3592 – k.ú. Vsetín.
  • Pozemek p.č.116/4 na LV 1952 – k.ú. Halenkov.

vše zapsáno na:

  • LV 4080 Kraj Zlínský, okres Vsetín, obec Vsetín, k.ú. Vsetín
  • LV 3592 Kraj Zlínský, okres Vsetín, obec Vsetín, k.ú. Vsetín
  • LV 1952 Kraj Zlínský, okres Vsetín, obec Halenkov, k.ú. Halenkov

 

Minimální prodejní cena souboru nemovitostí je stanovena dle znaleckého posudku na 8.710 tis. Kč. Nemovitosti lze prodávat jako soubor i samostatně.

Bližší informace budou poskytnuty v kanceláři, popř. na e-mailu: insolvence@advokatfiser.cz a tel. čísle: +420 571 152 476. Znalecký posudek o ceně obvyklé zde.

Nabídky podávejte písemně (Mgr. Petr Fišer, Obeciny I 3417, Zlín 760 01) nebo na uvedený mail (insolvence@advokatfiser.cz).

Správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny přijaté nabídky. Zájemci nemají právo na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek.


Nelze vkládat komentáře.